MSZE ŚW. W NIEDZIELE

w dolnym kościele:
7:30, 10:30 (dzieci),
12:00 (przedszkolaki), 
20:00 (młodzież i studenci) 

w górnym kościele:
9:30 (suma), 11:00, 12:30 (chrzty), 18:00

MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE
7:00, 8:0018:00 - w dolnym kościele

nr konta 07 1240 1242 1111 0000 1588 5856

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA

w poniedziałki, środy i piątki
16:00-18:00

we wtorki i soboty
9:00-11:00

tel. (58) 551 17 58

Intencje mszalne przyjmujemy w godzinach pracy biura parafialnego
lub po każdej Mszy Świętej w zakrystii.

Adres:
ul. 3 Maja 49
81-743 Sopot
tel. 58 551 17 58 lub (wyłącznie na nagłe wezwanie do chorego) 664 477 435

e-mail: michal@diecezjagdansk.pl

Numer konta:
07 1240 1242 1111 0000 1588 5856 - dla wpłacających z zagranicy: PKO PPL PW PL 07 1240 1242 1111 0000 1588 5856

Rachunek sumienia

POBIERZ:

Rachunek sumienia dla zabieganych
Rachunek sumienia z warunkami spowiedzi
Rachunek sumienia - wersja 3

 

CZYTAJ:

1. Rachunek sumienia dla zabieganych

MODLITWA PRZED SPOWIEDZIĄ
Panie Jezu, chcę Ci wyznać z całą szczerością wszystkie moje grzechy. Dlatego proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby oświecił moje serce i rozum, bym przypomniał sobie wszystko zło, jakiego się dopuściłem od ostatniej spowiedzi świętej w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedbaniach. Amen.

RACHUNEK SUMIENIA
Przykazanie pierwsze
• Czy opuszczałem z lenistwa modlitwy codzienne?
• Czy podczas modlitwy myślałem umyślnie o innych sprawach?
• Czy zaniedbywałem naukę religii?
Przykazanie drugie
• Czy wymawiałem imiona święte w żartach lub w złości?
• Czy przeklinałem?
• Czy przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie?
Przykazanie trzecie
• Czy w dniu świętym opuściłem z lenistwa Mszę świętą?
• Czy spóźniłem się na Mszę świętą?
• Czy w kościele zachowywałem się źle?
Przykazanie czwarte
• Czy byłem nieposłuszny rodzicom, dziadkom albo nauczycielom?
• Czy zasmucałem ich lub źle im życzyłem?
• Czy naśmiewałem się z ludzi starszych, chorych lub niepełnosprawnych?
Przykazanie piąte
• Czy biłem kogoś?
• Czy kogoś przezywałem?
• Czy źle komuś życzyłem?
• Czy namawiałem innych do popełnienia grzechu?
• Czy dręczyłem zwierzęta?
Przykazanie szóste i dziewiąte
• Czy myślałem o sprawach nieczystych?
• Czy przysłuchiwałem się brzydkiej mowie?
• Czy patrzyłem na nieskromne rzeczy?
• Czy mówiłem lub myślałem nieskromnie?
• Czy robiłem coś bezwstydnego sam albo z kimś?
Przykazanie siódme i dziesiąte
• Czy kradłem: komu i co?
• Czy zatrzymałem rzeczy pożyczone lub znalezione?
• Czy psułem rzeczy cudze?
• Czy oszukiwałem: kogo i w czym?
Przykazanie ósme
• Czy kłamałem?
• Czy oczerniałem bliźniego?
• Czy obmawiałem?
• Czy posądzałem?

ŻAL ZA GRZECHY
Żałuję, Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham i chcę być zawsze z Tobą.
Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.
Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te grzechy, które przypomniałem sobie w rachunku sumienia i za te, których już nie pamiętam. Chcę naprawdę odrzucić od siebie to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem kochać Ciebie i innych ludzi.

 

2. Rachunek sumienia z warunkami spowiedzi

RACHUNEK SUMIENIA DLA MŁODZIEŻY

Przybądź, Duchu Święty… Zdrowaś Maryjo… Aniele Stróżu…
PRZYPOMNIENIE:
• Kiedy ostatnio byłem(-am) u spowiedzi św.?
• Czy nie zataiłem(-am) jakiegoś grzechu?
• Czy odprawiłem(-am) zadaną pokutę?
• Czy wypełniłem(-am) zadośćuczynienie?
• Czy nie zapomniałem(-am) jakiegoś grzechu?
• Czy przygotowując się do sakramentu pojednania, spełniam wszystkie warunki, a więc: …
• Czy mam świadomość, że Jezus podnosi mnie z każdego – nawet najtragiczniejszego – grzechu?
• Czy pamiętam, że Jezus pochyla się nade mną, aby okazać mi miłosierdzie, odpuszczając mi wszystkie moje grzechy?
• Czy wiem, że Jezus chce mnie leczyć z ran po grzechach?
• Czy pamiętam, że Jezus pragnie obdarzać mnie czystym sercem?

I. RACHUNEK SUMIENIA:
1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ
• Czy wierzę, że Bóg mnie naprawdę kocha?
• Czy Bóg jest w moim życiu najważniejszy – ważniejszy niż koledzy, rozrywka, przyjaciele, pieniądze, dyskoteka, telewizor, komputer, ciało, uczucia, sympatia...?
• Czy wierzę we wróżby, w sny, zabobony, horoskopy, znaki zodiaku, w modne przepowiednie, reinkarnację, magię, okultyzm?
• Czy nie wywoływałem(-am) duchów, nie noszę talizmanów czy amuletów?
• Czy potrafię być pokornym i skromnym człowiekiem, przyjmując ewangeliczne „ostatnie miejsce”?

2. NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA, BOGA TWEGO, NADAREMNIE
• Czy słowo „Bóg” jest dla mnie święte?
• Czy imion świętych nie wymawiam bezmyślnie, w gniewie, złości, w zabawie, w żartach?
• Czy bez potrzeby nie przysięgam?
• Czy wkładam całe serce w rozmowę z Bogiem (rano, wieczorem, w ciągu dnia)?
• Czy opowiadam Bogu o swoim życiu?
• Czy radzę się Jezusa, jak postępować?
• Czy czytam systematycznie Pismo św.?

3. PAMIĘTAJ, ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ
• Jak przygotowuję się do Mszy świętej?
• Czy wcześniej czytam przeznaczony fragment z Pisma św.?
• Czy pamiętam, że opuszczenie w niedziele lub święta Mszy św. z własnej winy (wszystko z wyjątkiem choroby) jest grzechem śmiertelnym?
• Czy staram się jak najczęściej przyjmować Pana Jezusa w Komunii św.?
• Czy uczestniczę we Mszy św. całym sercem?
• Czy się nie spóźniam do kościoła?
• Jak się zachowuję w kościele? Czy nie rozmawiam z kimś, nie przeszkadzam innym, gorsząc ich?
• Czy z uwagą słucham słowa Bożego, które jest dla każdego pokarmem?
• Czy przystępuję do spowiedzi św. raz w miesiącu?
• Czy po popełnieniu grzechu ciężkiego idę natychmiast do spowiedzi św.?
• Czym różni się w moim życiu przeżywanie niedzieli od innych dni?

4. CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ
• Czy okazuję szacunek rodzicom, opiekunom, Ojczyźnie?
• Czy modlę się za nich, czy pomagam im, czy ich nie martwię?
• Czy wyrażam się o nich dobrze i nie wstydzę się ich, nawet jeżeli mnie zawiedli?
• Jakim jestem człowiekiem dla ludzi starszych: na ulicy, w sklepie, w podróży?
• Czy nie kłócę się z rodzeństwem?
• Czy staram się o kulturalne zachowanie w domu, w szkole, na ulicy?
• Jaki jestem dla nauczycieli – czy okazuję im szacunek i wdzięczność?

5. NIE ZABIJAJ
• Czy szanuję zdrowie i życie swoje i innych?
• Czy pamiętam, że życie zaczyna się z chwilą poczęcia, a kończy się naturalną śmiercią?
• Czy wiem, że aborcja i eutanazja są grzechami śmiertelnymi?
• Czy wiem, że używanie środków antykoncepcyjnych jest grzechem ciężkim, bo każdy z nich niszczy zdrowie kobiety, a niektóre życie poczętego dziecka?
• Czy nie szkodzę sobie przez papierosy, alkohol, narkotyki, środki dopingujące, dopalacze, przedawkowanie leków?
• Czy dbam i troszczę się o innych?
• Czy nikomu nie wyrządziłem zła, krzywdy, nie sprawiłem bólu?
• Czy nie dokuczam innym, nie wyśmiewam ich i nie przezywam, czy się nie złoszczę?
• Czy nie jestem kłótliwy?
• Czy nie ulegam nienawiści, agresji?
• Czy nie kieruję się uprzedzeniami?
• Czy żyję według ustalonego planu dnia?
• Czy potrafię stawiać sobie wymagania kształtując silną wolę, zasady moralne oraz charakter?
• Czy potrafię mieć swoje zdanie i odmówić, kiedy ktoś składa mi niewłaściwe propozycje?
• Czy dbam o zwierzęta, o przyrodę?

6., 9. NIE CUDZOŁÓŻ, NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO TWEGO
• Czy pamiętam, że ciało ludzkie jest świątynią Ducha Świętego?
• Czy pamiętam, że macierzyństwo i ojcostwo jest darem Boga?
• Czy pamiętam, że współżycie przed ślubem jest grzechem śmiertelnym?
• Czy szanuję swoje ciało oraz ciało drugiego człowieka?
• Czy wyrażam się o nim z szacunkiem, czy nie mówię o nim wulgarnie?
• Czy jestem wstydliwy(-a) w spojrzeniach, rozmowach i uczynkach?
• Czy nie patrzę pożądliwie na płciowe części ciała?
• Czy wiem, że dotykanie części płciowych bez potrzeby nie podoba się Bogu?
• Czy się nimi nie bawię – czy nie popełniam pettingu, neckingu lub samogwałtu?
• Czy nie czytam lub nie oglądam czasopism, zdjęć, rysunków, filmów ukazujących wulgarnie, a nawet pornograficznie płciowe części ciała sprzecznie z nauką Jezusa – z przykazaniami Bożymi?
• Czy dbam o roztropne – czyste – odnoszenie się do osób odmiennej płci (nie podrywam, nie kokietuję, nie narzucam się, nie chodzę z kimś dla zabawy)?
• Czy pragnę ofiarować siebie w bezinteresownym darze dopiero po ślubie?
• Czy kieruję się roztropnością w relacjach męsko-damskich?
• Czy ubieram się skromnie, aby nie wzbudzać w chłopcach pożądania?

7., 10. NIE KRADNIJ, NIE POŻĄDAJ ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST
• Czy nikomu nic nie ukradłem(-am)? Jeżeli tak, to co i komu?
• Czy rzeczy skradzione oddałem(-am) lub wynagrodziłem je w innej formie?
• Czy nie niszczę dobra wspólnego (ławki w parkach, przystanki, wnętrza pojazdów, ...)?
• Czy nie niszczę rzeczy, na które pracują inni (rodzice, opiekunowie, wychowawcy…)?
• Czy oddaję rzeczy pożyczone? Czy nie marnuję wolnego czasu i talentów otrzymanych do rozliczenia od Boga?
• Czy nie ulegam lenistwu?
• Czy powierzone mi obowiązki wykonuję chętnie, sumiennie i starannie?
• Czy pomagam innym bezinteresownie?
• Czy potrafię zrezygnować z własnych przyjemności na rzecz innych?
• Czy nie jestem zazdrosny(-a)?

8. NIE MÓW FAŁSZYWEGO ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU
• Czy nie kłamię? Jeśli tak, to dlaczego: ze strachu, żeby coś osiągnąć, być lepszym, żeby mieć święty spokój, zaimponować innym...?
• Czy nie szkodzę innym?
• Czy nie krzywdzę innych oczernianiem?
• Czy odwołałem(-am) oszczerstwo?
• Czy nie cieszę się z cudzego nieszczęścia?
• Czy umiem przyznać się do winy, do popełnionego błędu?
• Czy nie zrzucam swojej winy na innych, unikając konsekwencji?
• Czy zwracam uwagę na to, co i jak mówię?
• Czy wiem, że dar mowy jest darem pobłogosławionym, jeżeli wiążę z nim odpowiedzialność za każde wypowiedziane słowo?
• Czy potrafię brać w obronę, kiedy ktoś źle mówi o nieobecnej osobie?
• Czy zachowuję dyskrecję?
• Czy potrafię dochować powierzonych mi tajemnic?

II. ŻAL ZA GRZECHY: Ach, żałuję za me grzechy…
III. MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY: (jedno: z ciężkiego grzechu lub z najczęstszego lekkiego)
IV. SZCZERA SPOWIEDŹ: w osobie kapłana jest Pan Jezus, obowiązuje go tajemnica
V. ZADOŚĆUCZYNIENIE: naprawienie krzywdy + pokuta

 

3. Rachunek sumienia 3 wersja

Miłość do Boga i grzechy przeciwko Bogu
* Czy wierzę, że Bóg mnie kocha i jest pełen miłosierdzia dla mnie?
* Czy wierzę, że może On przebaczać mi każdy grzech, który przed Nim wyznam?
* Czy żyję tak, jakbym Boga nie potrzebował, polegam wyłącznie na własnych siłach, liczę tylko na siebie?
* Modlitwa jest pierwszym aktem wiary. Jaki czas w moim życiu zajmuje modlitwa, jaka jest jej forma, jakie rodzi owoce?
* Czy modlitwa mnie nudzi, dlaczego?
* Czy uczęszczam na niedzielną i świąteczną Eucharystię, jakie są tego motywy?
* Czy potrafię odpoczywać, świętować w niedzielę?
* Czy pogłębiam wiedzę o Bogu poprzez lekturę Biblii?
* Kochać Chrystusa to kochać Jego Kościół. Czy deklaruję wiarę w Boga, ale nie akceptuję jego Kościoła?
* Czy czuję się odpowiedzialny za Kościół, jak angażuję się w życie mojej wspólnoty parafialnej lub duszpasterstwo akademickie?
* Czy wytrwale szukam odpowiedzi na pytania, które niesie wiara lub jej brak?
* Czy jestem zabobonny? Czy daję wiarę horoskopom, wróżkom, magii, okultyzmowi itd.?
* Czy mam swoich bożków, którzy zajmują miejsce wyższe od Boga mojej wiary?
Miłość bliźniego i grzechy przeciwko bliźnim
* Czy traktuję drugiego człowieka jedynie jako środek do osiągania swoich celów?
* Czy potrafię zareagować na krzywdę innych?
* Czy ktoś cierpi z mojego powodu? Czy mogę i chcę zmienić ten stan rzeczy?
* Czy jestem prawdziwy przed ludźmi; kiedy wkładam "maski"; dlaczego chcę ukrywać prawdę o sobie?
* Czy szufladkuję ludzi, oceniam ich jedynie z pozoru, z wyglądu, nie próbuję bliżej poznać?
* Czy lubię i akceptuję jedynie te osoby, które "wyceniam" po ich wyglądzie, bogactwie, sposobie noszenia się?
* Czy zdradzam w sercu i myślach swoją dziewczynę /swojego chłopaka poprzez korzystanie z pornografii?
* Czy nie narzucam (swojej dziewczynie / swojemu chłopakowi) niechrześcijańskiej wizji wolności lub zasad życia moralnego przez współżycie przedmałżeńskie, antykoncepcję?
* Czy nienawidzę i zazdroszczę tym, którzy wydają się ode mnie lepsi?
* Czy wykorzystuję ludzkie słabości, namawiając do stosowania tego, co niszczy człowieka (narkotyki, alkohol, pornografia, agresja)?
* Czy obarczam innych odpowiedzialnością za swoje zaniedbania, lenistwo, niedbałość?
* Czy buduję pozytywne relacje w swojej rodzinie?
* Czy kradnę innym lub oszukuje?
* Czy dojrzale i odpowiedzialnie korzystam ze swojej seksualności zachowując czystość właściwą dla mojego stanu?
* Czy potrafię być gościnny, wdzięczny, przebaczający, współczujący?
* Czy wypowiadam wulgarne, agresywne słowa pod adresem innych?
* Czy składam obietnice, przysięgi, których nie dotrzymuję?
Miłość i grzechy przeciwko sobie
* Czy akceptuję siebie, swoje życie, swój wygląd?
* Czy widzę w sobie dobro i talenty, którymi Bóg mnie obdarzył?
* Czy mam do siebie szacunek i znam swoją ludzką godność?
* Czy pogardzałem sobą, próbując odebrać sobie życia lub się okaleczać?
* Czy dostrzegam w sobie sfery, nad którymi powinienem pracować, czy jestem cierpliwy w pracy nad sobą?
* Czy odpowiedzialnie podchodzę do moich obowiązków akademickich (zawodowych) i domowych?
* Czy jestem leniwy, czy łatwo się zniechęcam?
* Czy łatwo wpadam w rozpacz, histerię?
* Czy mam lęki, które paraliżują moja działanie i życie, co lub kto jest ich powodem?
* Czy szanuję moje zdrowie i życie, unikając używek: alkoholu, narkotyków, papierosów, hazardu?
* Czy rozsądnie korzystam z filmów, internetu, gier?
* Czy wychowuję się do dojrzałej i odpowiedzialnej seksualności przez unikanie pornografii, samogwałtu?
* Czy dotrzymuję danego słowa, dbam o kulturę osobistą?
* Czy przywiązuję zbytnią wagę do rzeczy materialnych?
* Czy dbam o życie swoje i innych, zachowując przepisy ruchu drogowego oraz poprzez prowadzenie pojazdów bez uprzedniego spożywania alkoholu?

 


Zdjęcia

Szopka w dolnym kościele

Szopka w górnym kościele

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
106 0.13455700874329