MSZE ŚW. W NIEDZIELE

7:30, 20.00 - w dolnym kościele

9:30 (suma), 11:00, 12:30 (chrzty), 18:00
- w górnym kościele

MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE
7.00, 18:00 - w dolnym kościele

 

nr konta 07 1240 1242 1111 0000 1588 5856

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA

Godziny otwarcia w ciągu roku:

   - poniedziałek, środa 16:00 - 17:30

   - sobota 9:30 - 11:00

tel. (58) 551 17 58

Intencje mszalne przyjmujemy w godzinach pracy biura parafialnego
lub po każdej Mszy Świętej w zakrystii.

Adres:
ul. 3 Maja 49
81-743 Sopot
tel. 58 551 17 58 lub (wyłącznie na nagłe wezwanie do chorego) 664 477 435

e-mail: michal@diecezjagdansk.pl

Numer konta:
07 1240 1242 1111 0000 1588 5856 - dla wpłacających z zagranicy: PKO PPL PW PL 07 1240 1242 1111 0000 1588 5856

11 czerwca 2020

Ostatnia szansa!

na spowiedź i Komunię wielkanocną

W tym roku -  z racji epidemii - Metropolita Gdański
przedłużył czas Komunii i spowiedzi wielkanocnej
do uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła, tj. do 29 czerwca 2020 roku.

 

Przykazania kościelne nakazują raz w roku przestąpić do spo­wiedzi św. i przyjąć Komunię św.
Jak należy rozumieć te przykazania i kiedy trzeba ten obowiązek wypełnić?

 

Obowiązek spowiadania się przynajmniej raz w roku przed wła­snym duszpasterzem i przyjęcia Komunii św. w okresie Wielkanocnym ustanowił w 1215 roku IV Sobór Laterański. Sobór Trydencki zarzą­dził, by doroczna spowiedź odbywała się w Wielkim Poście, nie wspo­minając jednak o przymusie parafialnym. Wzrost liczebności spowie­dzi i Komunii św. poza okresem Wielkanocnym w XVII-XVIII wieku świadczy, że część wiernych przystępowała do sakramentów nie tylko wskutek grożących im sankcji.

Katechizm Kościoła Katolickiego z 1992 r. poucza, że przykazania kościelne odnoszą się do życia moralnego, które łączy się z życiem liturgicznym i czerpie z niego swoją moc. W Katechizmie znajdujemy pouczenie, że charakter obowiązujący tych przykazań jest potrzebny w tym celu, abyśmy mieli „zagwarantowane minimum ducha modlitwy i wysiłku moralnego we wzrastaniu miłości Boga i bliźniego” (KKK 2041). Katechizm zamieszcza pięć przykazań kościelnych i krótko tłumaczy ich znaczenie dla nas.

Drugie przykazanie kościelne na­kazuje „przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu po­kuty”. W tym przykazaniu chodzi o nasze przygotowanie się do pełne­go udziału w Eucharystii przez przy­jęcie sakramentu pojednania, czyli przystąpienia do spowiedzi świętej tzw. wielkanocnej, którą możemy odbyć od Środy Popielcowej do uroczystości Trójcy Przenajświętszej włącznie. Obecnie ta uroczystość jest już poza okresem wielkanocnym. Do roku 1970 kończyła oktawę uroczystości Zesłania Ducha Świętego należącą jeszcze do okresu wielkanocnego. U nas w Polsce z tej trady­cji w dalszym ciągu jeszcze korzystamy.

Nałożenie obowiązku, by przystąpić do sakramentu pokuty i Eu­charystii w okresie Wielkanocnym, jest zachętą do pełnego udziału chrześcijanina w misteriach paschalnych, które stanowią centrum na­szej wiary, ale jest także znakomitą okazją do mobilizacji człowieka do pracy nad sobą w realizacji chrześcijańskiego powołania. Wyznacza nam pewne minimum. Człowiek, który jednak pragnie wzrastać w ży­ciu duchowym, winien znacznie częściej przystępować do spowiedzi św. Nie powinniśmy poprzestawać w tym względzie na minimum.

Ks. Janusz Sądel
http://www.diecezja.rzeszow.pl/2015/05/spowiedz-wielkanocna/


Zdjęcia

Przyjęcie Szkaplerza Karmelitańskiego

Wyjazd Grupy Biblijnej Młodych Małżeństw

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
97 0.057476997375488