MSZE ŚW. W NIEDZIELE

7:30, 10.30 (dzieci szkoły podstawowej), 12.00 (przedszkolaki) - w dolnym kościele

9:30 (suma), 11:00, 12:30 (chrzty), 18:00
- w górnym kościele

MSZE ŚW. W DNI POWSZEDNIE
7.00, 8.00, 18:00 - w dolnym kościele

 

nr konta 07 1240 1242 1111 0000 1588 5856

KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA

Godziny otwarcia w ciągu roku:

   - poniedziałek, środa, piątek 16:00 - 17:30

   - wtorek, sobota 9:30 - 11:00

tel. (58) 551 17 58

Intencje mszalne przyjmujemy w godzinach pracy biura parafialnego
lub po każdej Mszy Świętej w zakrystii.

Adres:
ul. 3 Maja 49
81-743 Sopot
tel. 58 551 17 58 lub (wyłącznie na nagłe wezwanie do chorego) 664 477 435

e-mail: michal@diecezjagdansk.pl

Numer konta:
07 1240 1242 1111 0000 1588 5856 - dla wpłacających z zagranicy: PKO PPL PW PL 07 1240 1242 1111 0000 1588 5856

4 czerwca 2020

Wytyczne dot. 1 Komunii

Szanowni Państwo,

W porozumieniu z ks. Proboszczem i rodzicami należącymi do grupy odpowiedzialnej za przygotowanie pierwszej Komunii Św. oraz po wysłuchaniu licznych opinii, wskazówek i propozycji ze strony rodziców zostały podjęte następujące i ostateczne decyzje.

 

SPRZĄTANIE I DEKORACJE

Przestrzeń kościoła jest regularnie sprzątana i dezynfekowana dlatego nie ma potrzeby, żeby rodzice sprzątali kościół przed uroczystością pierwszej Komunii. Kwestia dekoracji kościoła oraz uporządkowania dekoracji, gdy kwiaty zwiędną, leży w gestii rodziców. Jeśli będzie taka możliwość, część dekoracji na czas Białego Tygodnia zostanie przeniesiona do dolnego kościoła.

 

PRZYGOTOWANIE DO SPOWIEDZI I KOMUNII W DOMU

Dzień przystąpienia dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii św. jest tak ważnym momentem w jego życiu, że często utrwala się na całe życie i decyduje o jego przyjaźni z Jezusem Eucharystycznym na dalsze lata. Musi więc on być dobrze przygotowany i właściwie przeżyty nie tylko w kościele parafialnym, lecz także w Kościele domowym, w domu rodzinnym. Każdy człowiek, a szczególnie dzieci, lubią świętować. Uroczyście powinny być świętowane ważne i pierwsze wydarzenia w życiu człowieka. A wydarzenia takie dzieci przeżywają całym sobą. Konieczne jest więc świętowanie całej rodziny z dzieckiem i radosne towarzyszenie mu w tych radościach tak przez rodziców, jak i rodzeństwo, a także najbliższych. W przygotowaniach rodzinnych do tych uroczystości zwracamy największą uwagę na przygotowanie duchowe: modlitwę, przystąpienie do sakramentu pojednania, na wytworzenie odpowiedniej atmosfery spokoju i radości, a dopiero w dalszej kolejności na strój, a także na przygotowanie mieszkania i posiłek.

Przystąpienie po raz pierwszy do spowiedzi i Komunii św. niesie ze sobą ogromny ładunek treści i przeżyć religijnych. Powinno to znaleźć również właściwy oddźwięk w przeżyciach całej rodziny.

Do pierwszej spowiedzi dzieci będą przygotowywać się w domu razem z rodzicami lub dziadkami. Niedopuszczalne jest zostawienie dzieci, żeby do spowiedzi przygotowywały się samodzielnie. Żeby pomóc Państwu właściwie przygotować dziecko do przyjęcia sakramentów, przygotowaliśmy Obrzędy liturgii rodzinnej, które zawierają:

 • Przygotowanie do pierwszej spowiedzi – wieczór pokutny
 • Obrzęd błogosławieństwa dziecka w domu przed wyjściem do kościoła
 • Modlitwa przed posiłkiem przy stole – po Komunii

Obrzędy te są nierozerwalną częścią liturgii jaka dokonuje się w kościele parafialnym, dlatego nie można z nich zrezygnować. Przygotowane materiały pomogą stworzyć właściwy klimat i atmosferę modlitwy, które stanowią konieczny warunek każdego spotkania człowieka z Bogiem. Prosimy wcześniej zapoznać się z treścią obrzędów i zawartymi w nich uwagami.

Przygotowane obrzędy można odebrać w wydrukowanej formie w zakrystii dolnego kościoła po każdej Mszy Św. w niedzielę i w ciągu tygodnia. Można je także pobrać klikając w poniższy link i wydrukować.

 

Obrzędy Liturgii Rodzinnej przed przyjęciem pierwszej Komunii Św.

 

Spowiedź jest sakramentem, w którym nie tylko przepraszamy Boga za nasze grzechy, ale także dziękujemy Mu za dobro, które otrzymujemy. Dlatego w ramach przygotowania do spowiedzi prosimy, żeby każde dziecko, z pomocą rodziców, przygotowało w domu serce, na którym napisze za co chce podziękować Panu Jezusowi. Przygotowane przez dzieci serca z podziękowaniami dla Jezusa należy przynieść do kościoła w piątek 19 czerwca, ponieważ zostaną one wykorzystane podczas pierwszej spowiedzi.

Mamy świadomość tego, że przygotowanie do zbliżających się uroczystości będzie wymagało od Państwa większego wysiłku, pracy i zaangażowania, możliwe, że będą Państwo zmuszeni do tego, żeby zrezygnować z niektórych spraw, aby mieć więcej czasu dla swojego dziecka. Bez względu na trudności prosimy pamiętać o tym, że bliskość i miłość rodziców dla dzieci są niezastąpione. Państwa obecność przy dzieciach i praca z nimi, szczególnie w tym czasie, z pewnością przyniesie bogate owoce.

 

PIERWSZA SPOWIEDŹ W KOŚCIELE

Przystąpienie przez dzieci do pierwszej spowiedzi odbędzie się w piątek 19 czerwca o godz. 16:00 w górnym kościele. Nabożeństwo rozpoczniemy od wspólnej modlitwy, po której dzieci przystąpią do spowiedzi w konfesjonale. W czasie, gdy dzieci będą przystępowały do spowiedzi, rodzice będą mieli możliwość adorowania Najświętszego Sakramentu. Po spowiedzi dzieci wrócą do rodziców, do ławki, żeby razem z nimi modlić się chwilę w ciszy – będzie to czas na odmówienie zadanej przy spowiedzi pokuty oraz modlitwy po spowiedzi, która znajduje się w modlitewniku „Mój Dobry Ojcze” na stronie 208. Następnie dzieci razem z rodzicami podejdą do ołtarza, na którym będzie wystawiony Najświętszy Sakrament, i pod ołtarzem będą zostawiać serca z zapisanymi na nich podziękowaniami. Na tym zakończy się nabożeństwo związane z przystąpieniem do pierwszej spowiedzi i będzie można wrócić do domu.

Nasze duszpasterskie doświadczenie pokazuje, że taka forma przystąpienia do pierwszej spowiedzi pomaga głębiej przeżyć spotkanie z Chrystusem Miłosiernym i pozwala na uniknięcie stresu, który czasem może towarzyszyć spowiedzi. Przystąpienie do pierwszej spowiedzi jest warunkiem koniecznym do tego, żeby dziecko mogło przyjąć Komunię Św.

Kilka uwag praktycznych:

 • Niestosownym byłoby przystąpienie do sakramentu pierwszej spowiedzi w nieodpowiednim stroju, dlatego należy zadbać o odświętny strój dziecka (wykluczone są dresy, krótkie spodenki czy strój sportowy).
 • Przy wejściu do kościoła zostanie ustawiony stolik, na którym będą wyłożone wizytówki z imionami dzieci. Wchodząc do kościoła (przed rozpoczęciem nabożeństwa) każde dziecko zabierze wizytówkę ze swoim imieniem. Wizytówkę należy potem oddać księdzu podchodząc do konfesjonału – będzie to potwierdzenie przystąpienia do spowiedzi.
 • Przy spowiedzi dziecko może korzystać z książeczki do nabożeństwa, żeby czytać formułę spowiedzi.
 • Na czas spowiedzi serca z podziękowaniami, dzieci zostawiają u rodziców.
 • W dniu pierwszej spowiedzi miejsca w ławkach nie będą przydzielane – dzieci razem z towarzyszącymi im osobami zajmują dowolne miejsca, z zachowaniem obowiązujących ograniczeń sanitarnych.
 • Przy każdym konfesjonale zostanie ustawiony płyn do dezynfekcji i ręcznik papierowy. Kratki konfesjonału będą zabezpieczone folią ochronną.
 • Rodziców prosimy, żeby w czasie nabożeństwa nie robić w kościele niepotrzebnego zamieszania i nie wzbudzać nerwowości wśród dzieci. Nie ma potrzeby, żeby towarzyszyć dzieciom przy spowiedzi albo podpowiadać, co mają zrobić i powiedzieć lub po spowiedzi pytać o to „jak było?” – dziecko do spowiedzi należy przygotować wcześniej w domu.
 • Spowiedź dla rodziców i innych osób możliwa będzie w tygodniu poprzedzającym spowiedź dzieci. Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi od poniedziałku 15 czerwca do czwartku 18 czerwca. Spowiedzi słuchamy 15 min. przed każdą Mszą Św. Będzie też możliwość spowiedzi dla dorosłych w piątek 19 czerwca, ale dopiero po spowiedzi wszystkich dzieci.

 

PRÓBY PRZED UROCZYSTOŚCIĄ

W tygodniu poprzedzającym uroczystość przyjęcia pierwszej Komunii Św. dla każdej z grup zostanie zorganizowana próba podczas której przećwiczymy podejście dzieci do ołtarza, przyjęcie Komunii Św. oraz śpiew z organistą.

Próba dla grupy z godziny 11:00 odbędzie się w środę 17 czerwca o godz. 17:30 w górnym kościele. Próba dla dzieci z godziny 13:00 odbędzie się w środę 17 czerwca o godz. 19:00 w górnym kościele. Każdemu dziecku podczas próby powinna towarzyszyć przynajmniej jedna osoba dorosła. Wskazane jest, aby w próbie uczestniczyli rodzice lub osoby, które podczas Komunii będą razem z dzieckiem siedzieć w jednej ławce.

Udział w próbie jest bezwzględnie obowiązkowy, ponieważ będzie to tylko jedna próba.

 

PIERWSZA KOMUNIA

Uroczystość przyjęcia 1 Komunii Św. odbędzie się 20.06.2020 r. (w sobotę) w dwóch grupach o godz. 11:00 i 13:00. Data pozostaje bez zmian, godziny Mszy Św. na liczne prośby rodziców zostały przesunięte.

Podział na grupy jest następujący:

Godz. 11:00, Szkoła Podstawowa nr 8 – klasa 3B i Szkoła Podstawowa nr 1:

 1. Anc Marek,
 2. Budrewicz Kinga,
 3. Chorosińska Lucia,
 4. Diaz-Borkowska Layla,
 5. Grubba Marcin,
 6. Karpińska Alicja,
 7. Kędra Julia,
 8. Kwiecińska Kaja,
 9. Małkiewicz Maciej,
 10. Mielewczyk Wiktoria,
 11. Polański Franciszek,
 12. Szachta Amelia,
 13. Szatkowska Zuzanna,
 14. Szlacheta Patrycja,
 15. Szprada Damian,
 16. Szumska Dominika,
 17. Targowski Bogdan,
 18. Wilczuk Oskar,
 19. Zaczek Henryk,
 20. Zgórski Filip

Godz. 13:00, Szkoła podstawowa nr 8 – klasa 3A i pozostałe szkoły (oprócz SP1):

 1. Chałupka Szymon,
 2. Dałek Krzysztof, 
 3. Długosz Dominika,
 4. Faszczowa Nikola,
 5. Guzowski Hubert,
 6. Hoszard Barbara,
 7. Julke Mikołaj,
 8. Krzysztoszek Amelia,
 9. Lewicki Vicent,
 10. Morzycki Bruno,
 11. Oszczyna Nadia,
 12. Pieczykolan Julia,
 13. Polak Stanisław,
 14. Skwierawska Antonina,
 15. Strawińska Maria,
 16. Tyszecki Stanisław,
 17. Ziółek Julia,
 18. Ziółek Marcel,
 19. Żółtowska Wiktoria

Podział na grupy zostanie zachowany bez względu na zmieniającą się sytuację związaną z epidemią. Mamy świadomość tego, że zapraszają Państwo gości i planują uroczystość na konkretną godzinę i każda zmiana może wprowadzić niepotrzebne zamieszanie.

W dniu Komunii – spotykamy się wszyscy w kościele najpóźniej na 15 min. przed rozpoczęciem Mszy Św. Dzieci, ubrane w alby, zajmują wyznaczone miejsca w ławkach w głównej nawie (dzieci na skraju ławki przy głównym przejściu). Obok każdego dziecka w ławce może siedzieć maksymalnie 5 osób. Zaproszeni goście mogą zajmować miejsca w bocznej nawie i na chórze – miejsca dla gości nie będą rezerwowane.

W przygotowaniu dzieci do przyjęcia Komunii Św. należy zwrócić ogromną uwagę i dołożyć wszelkich starań do tego, żeby dziecko odróżniało zwykły chleb oraz opłatek (znany np. z wigilii Bożego Narodzenia) od Ciała Chrystusa. W czasie Mszy Św. na ołtarzu składamy hostię i komunikanty w formie opłatków oraz wino, jednak podczas przeistoczenia stają się one Ciałem i Krwią Chrystusa. Dlatego Najświętszy Sakrament otaczamy tak wielkim szacunkiem, dlatego też przyjęcie pierwszej Komunii Św. odbywa się w uroczysty sposób. Pamiętajmy, że za Eucharystię ludzie oddawali życie. Dla człowieka wierzącego Ciało Chrystusa jest w Kościele wartością najwyższą.

Dlatego też należy rozważyć i zdecydować, w jakiej formie dzieci przyjmą Komunię Św. Dopuszczalne są dwie formy: bezpośrednio z ręki kapłana na język lub z ręki kapłana na własną dłoń i samodzielne spożycie Ciała Chrystusa. Zapewniamy, że Komunii Św. dzieciom będzie udzielał jeden ksiądz, a jego ręce będą umyte i zdezynfekowane. Decyzję, co do formy przyjęcia Komunii Św. pozostawiamy rodzicom.

Do Komunii Św. dzieci będą podchodziły ze złożonymi rękami, główną nawą, w jednym rzędzie, jedna osoba za drugą. Zbliżając się do kapłana rozdającego Komunię Św. dziecko przyklęka na prawe kolano, wstaje i przyjmuje Komunię Św. Następnie dziecko odwraca się w prawą lub lewą stronę (w zależności od tego, po której stronie kościoła ma swoje miejsce) i wraca do rodziców.

Dzieci należy nauczyć, że kapłan podając Komunię Św. powie: „Ciało Chrystusa” – odpowiadamy głośno: „Amen”.

Bez względu na to, w jakiej formie dziecko przyjmie Komunię Św. to każda z nich wymaga odpowiedniego przygotowania. W przypadku przyjęcia Komunii Św. przyjmowanej na język wystarczy otworzyć buzię wysuwając lekko język. W przypadku przyjmowania Komunii Św. na rękę należy to odpowiednio zasygnalizować przez właściwe ułożenie dłoni.

Podczas przyjmowania Komunii Św. na rękę należy zachować elementy zewnętrznej postawy:

 • Komunię świętą na rękę przyjmuje się w pozycji stojącej, nie należy klękać.
 • Istotne jest właściwe ułożenie rąk – lewa dłoń, podtrzymywana przez prawą, powinna być płasko wyciągnięta (kapłan składa wówczas Ciało Chrystusa na lewej dłoni, a wierny prawą wkłada Ciało Chrystusa do ust).
 • Nie sięgamy sami po Ciało Chrystusa; czekamy aż kapłan położy Je nam na dłoni.
 • Obie dłonie należy wyciągnąć na wysokości klatki piersiowej/ramion (wysoko), aby kapłan mógł je bez problemu dostrzec.
 • Podczas udzielania Komunii Św. kapłan ukazuje wiernemu Ciało Chrystusa, mówiąc: „Ciało Chrystusa”. Przystępujący do Komunii odpowiada: „Amen” i dopiero potem spożywa Ciało Pańskie.
 • Przed spożyciem Komunii nie należy Jej całować.
 • Komunię Św. trzeba koniecznie włożyć do ust przy kapłanie – nie można odchodzić z Komunią Świętą na ręce. Ewentualnie można zrobić krok w bok i przyjąć Komunię stojąc obok kapłana, aby ten widział, że wierny przyjmuje Komunię Św. (chodzi o uniknięcie profanacji).
 • Po przyjęciu komunii zawsze należy zobaczyć czy na naszej dłoni nie zostały jeszcze jakieś okruchy, cząstki Komunii Św. Jeżeli tak, to należy je również spożyć.
 • Dokładne instrukcje jak należy przyjmować Komunię Św. na rękę ilustruje film: 

   

Komunia Św. zostanie udzielona najpierw dzieciom. Dopiero potem Komunia Św. zostanie rozdana rodzicom i gościom.

Na uroczystość pierwszej Komunii dzieci NIE ZABIERAJĄ ze sobą świec, różańców, książek do nabożeństwa ani żadnych innych przedmiotów – nie będą one potrzebne.

Po zakończonej Mszy Św. będzie możliwość wykonywania najpierw zdjęć grupowych, potem indywidualnych na schodach prowadzących do prezbiterium.

Zachęcamy do tego, aby podtrzymywać tradycję Białego Tygodnia, podczas którego dzieci codziennie uczestniczą we Mszy Św. i przyjmują Komunię Św. W niedzielę 21 czerwca zapraszamy do udziału we Mszy Św. o 10:30 w dolnym kościele. Natomiast od poniedziałku 22 czerwca do soboty 27 czerwca zachęcamy do udziału we Mszy Św. o godz. 18:00 w dolnym kościele. Każdego dnia dzieci na Mszę Św. przychodzą w albie.

AMDG


Zdjęcia

Konkurs różańcowy

Niedziela Misyjna w parafii

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
95 0.043116807937622